Общообменни вентилационни системи

 • Нагнетателни и смукателни системи за обществени зони
 • Смукателни системи на кухни с ширмове
 • Смукателни системи на санитарни помещения

Рекоперативни вентилационни системи

 • С подаване на пресен въздух към помещението и отнемане на топлината от изхвърляния въздух – икономия на ел.енергия при подгрев на подавания въздух.

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ РАБОТЕЩИ С КЛИМАТИЧНИ МАШИНИ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ  –  ЕДИН ОТ НА ПРИЕМЛИВИТЕ ВАРИАНТИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ НА САЛОНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ЗОНИ

РЕМОНТ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Изпълнение на вентилация за:

 • промишлени сгради и хотели
 • къщи
 • вили
 • апартаменти
 • магазини
 • офиси
 • ресторанти